Actueel

De onderdelen met het "pdf" pictogram zijn te lezen in PDF-formaat en al dan niet te bewaren op uw eigen computer nadat u het geopend heeft.

De onderdelen met het "" pictogram zijn links naar een ander onderdeel op deze website.

De onderdelen met het "" pictogram zijn artikelen uit de krant.

- Verslag thema bijeenkomst Groen en Veilig buitengebied 21 maart                                                            04-2022
- Uitnodiging Thema-avond Groen(er) & Veilig(er)                in Buitengebied Breda ZW                                    03-2022
- Jaarplan 2022                                                   12-2021
- Jaarverslag 2021                                               12-2021
- Brief bij jaarverslag 2021                                   12-2021
- Wijk-BOA Nadia stelt zich voor                           09-2021
- Onderhoud Effense wegen                                  09-2021
- Schouwpunten juni 2021                                    07-2021
- 2e nieuwsbrief 2021                                          07-2021
- De nieuwe wijkagent sinds april 2021                  07-2021
- (Voorlopige) Zienswijze concept Omgevingsvisie        Breda 2040                                                        03-2021
- 1ste nieuwsbrief 2021                                       03-2021
- Omgevingsvisie Breda 2040                               03-2021
- Lokatie tiny forest Effen                                    02-2021
- Brief college B&W Rithmeesterpark II                 02-2021
- Verzet tegen bedrijvenparken Bavel-zuid en         Rithmeesterpark II                                            02-2021
- De nieuwe wijkmanager stelt zich voor               12-2020
- Notulen jaarvergadering 13-01-2020                   12-2020
- Jaarplan 2020                                                  12-2020
- Jaarverslag                                                      12-2020
- Brief bij jaarverslag en jaarplan                          12-2020
- Meetgegevens snelheid/tellingen Overaseweg       12-2020

- Buurtpreventie app-groepen Effen/liesbos 2020     12-2020

- Nieuwsbrief Energie A16 December 2020               12-2020

- Groen licht voor windmolens A16                         12-2020

Archief (klik hier om het archief weer te geven)