Actueel

De onderdelen met het "pdf" pictogram zijn te lezen in PDF-formaat en al dan niet te bewaren op uw eigen computer nadat u het geopend heeft.

De onderdelen met het "" pictogram zijn links naar een ander onderdeel op deze website.

De onderdelen met het "" pictogram zijn artikelen uit de krant.

- Groen licht voor windmolens A16                    07-12-2020

- Oproep snoeien tbv verkeers-veiligheid
- Bijeenkomst op uitnodiging CDA fractie          04-03-2020
pdf
- Aanpak procesierups

Archief (klik hier om her archief te verbergen)

- Schouw 2017                                                12-10-2017
pdf
- Bereikbaarheid Gemeente Breda                     09-05-2017
pdf
- Bijeenkomst "Schone omgeving/milieu             21-11-2016
pdf
- Onderzoek handhaving en toezicht Breda         05-09-2016
- Trots op buitengebied Zuid
pdf
- Nieuw wijkraadslid Overa
pdf
- Dit zijn de schouwpunten van 2015 (met aanvulling)
pdf
- Oproep schouwpunten 2015
pdf
- Oudlandstraatje
pdf
- Effen schoon 2015
pdf
- Brief aan de bewoners (28-03-2015)
pdf
- Afsluiting Oudlandstraat 
pdf
- Kleine kernen krant 
pdf
- Uitnodiging informatie avond HSL zuid
pdf
- De wijkraad heeft te melden...
pdf
- Lezing Rinie Maas over Effen tot de Rith en verderop
pdf
- Buurtpreventie nieuwsbrief november 2015
pdf
- Werkzaamheden N263
pdf
- Bouwverslag kerk van Effen
pdf
- De schouw 2014 is weer geweest
pdf
- Dit zijn de schouwpunten van 2014
- Werkzaamheden N263
pdf
- Oproep punten voor de schouw 2014
pdf
- Zandpaden van de Rith
- Politiek Café 2014 in de Koe
- Agenda jaarvergadering 2014
pdf
- Effen hart safe 2013
pdf
- Kijk door de ogen van.....................
pdf
- Gemeente Breda vraagt om naam voor nieuwe brug
pdf
- Effen even schoon
pdf
- Punten uit de schouw 2013
pdf
- Uitnodiging seniorenbeurs Zorg en Veiligheid
- Oproep schouw 2013
pdf
- Uitnodiging/Agenda jaarvergadering 2013
pdf
- Uitnodiging informatie avond Effen: 20 november 2012
pdf
- Informatie avond Effen: 20 november 2012
pdf
- Energiebesparing goed in alle opzichten
- Persbericht werkgroep A16/HSL
- Wijkdeals gemeente Breda
pdf
- Wijkdeals en omvormen groen
- Buurtpreventie Effen: Donkere dagen offensief
- Nieuwsbrief buurtprevenite 1ste jaargang NOV 2011
pdf
- Buurtpreventie vraagt straatcontactpersonen
- Persbericht
- Nieuwe wijkagent
- Verslag schouw 2011
pdf
- Buurtpreventie voorjaar 2011
- Schouw 2011
pdf
- Preventieavond
- Gemeenschapshuizen Effen en Liesbos hartsafe
- Oproep schouw 2011
pdf
- Bericht van de werkgroep A16/HSL
- Aanleg twee verkeersdrempels Effenseweg
- Schouwpunten 2010
pdf
- Oproep schouw 2010
pdf
- Snoeihout regeling

 

- Zicht op Q-koorts
pdf
- Verkeersmaatregelen Leursebaan en borden om weggebruikers scherp te houden
- Buurtpreventie
- Verkeersmaatregelen Leursebaan en borden om weggebruikers scherp te houden
pdf
- Politiek café Princenhage en buitengebied op 4 februari 2010
- aanspreekpunt ProRail voor de omgevingsoverlast van de HSL
- Jaarverslag 2009
pdf
- Consultatieavond ontwerpvisie 'Verkeersproblematiek Mastbos en omgeving'
- Vooraankondiging jaarvergadering 2010
pdf
- Aanleg plateaudrempel Moerstraat-Rijsbergsebaan
pdf
- Informatie van de afvalservice
pdf
- Oproep aan de bewoners
pdf
- Geld voor goede ideeën van buurtbewoners
pdf
- Korte afsluiting Rijsbergseweg
- Schouw 2009
pdf
- Leefbaarheid in uw directe woonomgeving en in de wijk
pdf
- Najaarsoverleg wijkraden 19 november 2008
pdf
- Samenvatting wensen kadernota 2010
pdf
- 60 Km zone oostelijk deel Rijsbergseweg en galdersemeren
pdf
- Informatie enquête wonen
pdf
- Definitief jaarverslag 2008
pdf
- Gespreksavond kadernota 2010
pdf
- Meer Woningen voor Ouderen in Breda
pdf
- Tijdelijke afsluiting koudekruising princevile
pdf
- Uitnodiging stadgesprek wonen
pdf
- de provincie hoort ook graag uw mening
pdf

 

- Concept verslag van de jaarvergadering op 14 januari 2008
pdf
- Jaarverslag 2007
pdf
- Agenda jaarvergadering 14-01-2008 online
pdf
- Ommetje Effen
pdf
- Voorlopige resultaten schouw in afwachting activiteitenprogramma 2008
pdf
- ontwerpbeleidsnota Groen en Rood
pdf
- Bouwen buitengebied zaak van geld en lange adem
pdf
- Veel natuur door beperkt bouwen in buitengebied
pdf
- Ook wij vernemen via BN/De Stem...
pdf
- Rotonde weer uitgesteld
pdf
- Geen woningbouw Batenburglaan
pdf
- Zand transport
pdf
- Vijf ton voor buitengebied
pdf
- Grootscheeps politie-optreden in gemeenschapshuis Liesbosch
pdf
- Besluitenlijst van de vergadering van de commissie bestuur 
pdf
- Wijkschouw 2007
pdf
- Verslag Wijkbezoek Raadsdelegatie 11/04/2007
pdf
- Jaarverslag 2006
- Schouwverslag
pdf

 
- Schouwverslag
pdf
 
- Kadernota 2008
pdf
 
- Rotonde Effen komt er
pdf
 
- Wijziging bestemmingsplan buitengebied
pdf
 
- Wat te doen met bladafval
pdf
 
- Grond uit effen naar Over-Bos
pdf
 
- Bestemmingsplan Dr.Batenburglaan            08-05-2006
pdf
 
- Schouwing afgelopen 25 april                     25-04-2006
pdf
 
- Artikel uit de BN de Stem                          27-12-2005
pdf