Copy
View this email in your browser
WIJKRAADNIEUWS 2020        nummer EEN
Meld u aan voor onze nieuwsbrief: nieuwsbrief@wijkraadbredazw.nl
Reacties graag naar: info@wijkraadbredazw.nl                      Foto’s GHO
Jaarvergadering 2020
We kijken terug op een prachtig jaarvergadering die door de aanwezigen positief is gewaardeerd. Met een grote opkomst van buurtbewoners is gesproken over de thema’s die voor de bewoners belangrijk zijn. Verkeer en leefbaarheid zijn natuurlijk vraagstukken waar je allemaal belang bij hebt. Wat kan de wijkraad dan doen voor een goed woon- en leefklimaat?  We gaan met de input van de diverse tafels aan de slag om onze jaaragenda 2020 en verder op te stellen.  We verwachten dat die agenda binnenkort gereed is. Natuurlijk zullen we dan aan de buurt terugkoppelen waar we mee aan de slag gaan.  Tot slot heeft u ons ook zeer veel tips en tops meegegeven.  Wat kunnen we beter doen en wat gaat goed. Met name de tops zijn voor ons een opsteker, dat we op de goede weg zijn. We gaan er allemaal voor om het buitengebied Zuid West tot een veilige en gezonde buurt te behouden.  
Motie Trots op de Rith
Helaas is het Bankje op de kop van de Bijloop weer gesloopt. Het staat weliswaar op een locatie zonder direct toezicht, maar dan nog. Wat mensen bezielt om een dergelijke bank ‘te slopen’ is ons onbekend, maar we worden er ‘zeker verdrietig van’.   Bijgaand een plaatje van de bank in betere tijden.
Verfraaien
De ondergekladde energiehuisjes zijn natuurlijk een doorn in het oog. We hebben met het Stadsarchief en UrbanId afspraken gemaakt dat op diverse huisjes foto’s komen die betrekking hebben op het leven in onze buurt. Het zijn allemaal zwart-wit foto’s over het leven in het buitengebied halverwege de vorige eeuw. In het voorjaar van 2020 zullen de huisjes verfraaid worden.
Herenboeren op het Lies
De groep van de Herenboeren heeft in het Lies, aan de Liesdreef, een stuk grond waarop ze kan gaan boeren. Het aantal deelnemers is al redelijk groot. De Boer is bekend, dus binnenkort kunnen de leden producten uit de buurt verwachten. Meer info natuurlijk bij de site van de Herenboeren en contactadres is: info@herenboerenbreda.nl
Wegwerkzaamheden
De gemeente neemt snelheidsbeperkende maatregelen én gaat asfalteren in De Rith
Van 16-3-2020 tot en met 10-4-2020 (Locatie 1: Liesboslaan - Liesstraat)
Van 16-3-2020 tot en met 10-4-2020 (Locatie 13: Liesboslaan )
Van 16-3-2020 tot en met 10-4-2020 (Locatie 12: Liesboslaan - Zoutlandseweg)
Van 13-4-2020 tot en met 1-5-2020 (Locatie 4: Rithsestraat - Sprundelsebaan)
Van 4-5-2020 tot en met 22-5-2020 (Locatie 2: Liesstraat Sprundelsebaan)
 
Samenstelling Wijkraad
Rien Peeters is nieuw lid van de wijkraad en richt zich op het thema zorg.


Vacatures
Voor Overa hebben we een zetel vacant. Ook voor het basisonderwijs én het secretariaat kunnen kandidaten zich melden.
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Wijkraad buitengebied Breda Zuid-West, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp