Wijkraad Buitengebied   Breda Zuid-West
Nieuwsbrief Januari 2019

In deze nieuwsbrief ontvangt u informatie over de zaken in het buitengebied.

Ook vindt u een lijstje met mededelingen en de agenda.

PS. U kunt de foto's downloaden door dit aan te klikken bij de mail.
Klik dan op
Afbeeldingen hieronder weergeven

 
 

Mededelingen

In deze nieuwsbrief aandacht voor het volgende:
Allereerst in deze eerste editie van het nieuwe jaar. Allen een bijzonder gezond, gelukkig en voorspoedig 2019 gewenst!

Jaarvergadering van de Wijkraad
Agenda jaarvergadering
Huishoudelijke mededeling


 
 

Dames en heren mocht u voor de jaarvergadering vragen hebben aan onze wijkagenten en of gebieds-Boas,  dan kunt u deze vooraf schriftelijk aanleveren bij de  info@wijkraadbredazw.nl zodat de betrokkenen  de antwoorden voor u kunnen voorbereidden.
Per 1 januari volgt Max.Gorsira ,  Ton van der velden op als wijkagent voor het gedeelte wat ruw weg ligt tussen de Rithsestraat en Leursebaan.
Hij stelt zich deze  voor aan het grote publiek op deze avond.

AGENDA

Dinsdag 15  januari 2019  aanvang 20.00 uur
 
In Gemeenschapshuis Liesbos Liesstraat 4  4838 GT Breda


19.30 uur: Ontvangst
20.00 uur: Ontwikkelingen in de wijk.
  • Bas van der Moezel wijkagent expert Breda Zuid -West Team Weerijs Politie-eenheid Zeeland-West Brabant informeert ons over de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, toezicht en handhaving.
  • De wijkagent en de Boa en hoe gaat dat nu verder?
  • “ Een Duurzame en Groene Rith” de projectmanagers van de werkgroepen
Motie Trots op de Rith praten u bij over de stand van zaken m.b.t. de uitvoering.
  • Jan Benoist van de vogelwerkgroep praat ons bij over het Erven Plus project.
20.45 uur:      Korte pauze
21.00 uur:      Verslag en visie Wijkraad.
  • Terugblik 2018
  • Presentatie Jaarplan 2019
  • Samenstelling wijkraad 2018-2019
  • Behandelen (vooraf) schriftelijk ingediende vragen en Rondvraag
21.45 uur:      Afsluiting en we nemen er één  op een voorspoedig 2019
 
We hopen dat u ook ditmaal weer in groten getale aanwezig zult zijn.
De Wijkraad wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2019.
                                         
 
Huishoudelijke mededeling. Als u deze nieuwsbrief ontvangt dan betekent dat ook dat u het gebruik van dit mailprogramma door de Wijkraad als hulpmiddel toestaat, wilt u toch iets gewijzigd zien, dan kunt u dat altijd zelf onderaan de nieuwsbrief regelen.
 

Agenda

15 januari: Jaarvergadering in Liesbos
 

 
Rechtstreekse informatie via de mail?
Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief: nieuwsbrief@wijkraadbredazw.nl
Reacties graag naar: info@wijkraadbredazw.nl
http://www.wijkraadbredazw.nl/
 
 
Copyright ©  2018 Wijkraad buitengebied Breda Zuid-West, Alle rechten voorbehouden.

Ons mailadres is:
info@wijkraadbredazw.nl 

Veranderen hoe u deze mails ontvangt?
U kunt uw gegevens wijzigen of u uitschrijven.

Secretariaat: Oude Rijsbergsebaan 33Breda  / 4838 BH 
http://www.wijkraadbredazw.nl/ / Tel. 076-5211117 / info@wijkraadbredazw.nl