Wijkraad Buitengebied   Breda Zuid-West
Nieuwsbrief April 2019

 

In deze nieuwsbrief ontvangt u informatie over de zaken in het buitengebied.

Ook vindt u een lijstje met mededelingen en de agenda.

PS. U kunt de foto's downloaden door dit aan te klikken bij de mail.
Klik dan op
Afbeeldingen hieronder weergeven


 

Mededelingen

In deze nieuwsbrief aandacht voor het volgende:

23 maart Landelijke Opschoondag
Vacature Wijkraad


 

 
23 maart Landelijke Opschoondag
Opgeruimd staat netjes
Zaterdag 23 maart is er in de kern van Effen een schoonmaakactie gehouden in aansluiting op het landelijk initiatief, deze dag met zín allen het zwerfvuil te lijf te gaan. De actie is buitengewoon succesvol verlopen niet in de laatste plaats door het grote aantal deelnemers waaronder wethouder Greetje Bos. Twintig volwassenen en tien kinderen vulden samen 45 zakken zwerfvuil in het gebied rond kerk en school en de omringende straten. De ochtend werd gezamenlijk afgesloten met koffie en een broodje in de Kievitslaar. Onze welgemeende dank aan alle deelnemers want het is bepaald geen licht klusje.
 

 
Vacatures Wijkraad

De wijkraad streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de gemeenschap. Zoals reeds eerder vermeld hebben we te maken met een groot werkgebied waarin zich veel buurtschappen bevinden en men is van mening dat bij de samenstelling van de wijkraad hiermede rekening gehouden dient te worden. Daarnaast zijn de ZLTO, de beide stichtingsbesturen van de gemeenschapshuizen , de School en de plaatselijke ondernemers vertegenwoordigd.
Momenteel zijn wij op zoek naar een vertegenwoordiger voor buurtschap Liesbos dat voorgaande jaren vertegenwoordigd werd door respectievelijk de heren Theo Tholhuijzen , John Van Kuijk en Jacques Hendrickx. Laatstgenoemde is vorig jaar gestopt is als wijkraadslid.
Heeft u belangstelling om bij te dragen aan de leefbaarheid en veiligheid in uw directe omgeving laat het ons weten.
Ook namens de Basisschool op Effen, eerder vertegenwoordigd door Elma Dirven en momenteel door Lisette Sprenkels, zijn we op zoek naar een vertegenwoordiging in de wijkraad.
Een basisschool in een gemeenschap is voor de leefbaarheid en de toekomst daarvan van ongekend belang. We hopen dan ook dat er, met name onder de ouders van de schoolgaande kinderen,
personen zijn die de school een warm hart toedragen en deze in de wijkraad willen vertegenwoordigen.
Heeft u vragen over de activiteiten van de wijkraad en/of wat er van u als wijkraadslid verwacht
wordt, laat het ons weten via info@wijkraadbredazw.nl. dan nemen wij contact met u op.
Bellen naar het secretariaat kan ook 076 5211117
 

 
 
Huishoudelijke mededeling. Als u deze nieuwsbrief ontvangt dan betekent dat ook dat u het gebruik van dit mailprogramma door de Wijkraad als hulpmiddel toestaat, wilt u toch iets gewijzigd zien, dan kunt u dat altijd zelf onderaan de nieuwsbrief regelen.

 
 

Agenda

 


 


 
Rechtstreekse informatie via de mail?
Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief: nieuwsbrief@wijkraadbredazw.nl
Reacties graag naar: info@wijkraadbredazw.nl
http://www.wijkraadbredazw.nl/