Wijkraad Buitengebied   Breda Zuid-West
Nieuwsbrief Mei 2019

In deze nieuwsbrief ontvangt u informatie over de zaken in het buitengebied.

Ook vindt u een lijstje met mededelingen en de agenda.

PS. U kunt de foto's downloaden door dit aan te klikken bij de mail.
Klik dan op
Afbeeldingen hieronder weergeven

 

Mededelingen

In deze nieuwsbrief aandacht voor het volgende:

Honden
Fiets en wandelroute
Groene Boa


 
 
Honden
Op en rond onze jaarvergadering is mede n.a.v. klachten uit het gebied en de wijk aan u medegedeeld dat er dit voorjaar een gedragstraining voor de honden bezitters en hun honden , plaats zou gaan vinden, verzorgd door o.a. onze toezichthouder, de Boa en hondenwachter de heer C.Takx. Door bezettingsproblemen is het planning- technisch niet mogelijk deze toezegging na te komen. Naar een passende oplossing wordt gezocht. Dit laat echter onverlet om de geldende regels in acht te nemen en ze als zodanig ook te respecteren.

We zetten ze nog even op een rij:

Honden horen in Breda en zijn dorpen aan de lijn met uitzondering van gebieden die zijn aangeduid als honden losloop gebied.

Hondenbezitters kunnen het zich niet voorstellen maar veel volwassenen en kinderen zijn nog steeds bang van (loslopende ) honden.

Tuinliefhebbers zorgen zelf wel voor de juiste bemesting van hun tuin en zitten er niet op te wachten de uitwerpselen van andermans honden te moeten opruimen. U bent er zelf denkelijk ook niet blij mee als het bij U gebeurt.

We krijgen weer meer wandel en fietsroutes in ons gebied. Prachtig om van te genieten maar ook daar worden we steeds vaker geconfronteerd met hondenpoep en zwerfvuil.

Agrarische ondernemers ondervinden er veel schade van. Zij vinden hondenpoep en zwerfvuil tussen hun (vaak platgetrapte) gewassen. Er worden hoge eisen gesteld aan de voedselveiligheid en de minste verontreiniging kan er voor zorgen dat een complete levering wordt afgekeurd. Weiland en grasland is bestemd voor de voedselvoorziening van de veestapel en niet als speelplaats voor de hond hoe aanlokkelijk en makkelijk het ook lijkt.

Een schone , prettige en veilige woon- en werkomgeving creëren we uiteindelijk samen.
 
Fiets en wandelroutes

Momenteel ziet u op diverse plaatsen langs deze routes dat er  grondwerkzaamheden plaatsvinden als voorbereiding voor de nieuw te plaatsen banken en picknick-sets.

Deze worden momenteel  vervaardigd uit hout van Bredase bomen en worden  binnenkort geplaatst.

Zoals u heeft kunnen lezen is de  AA of Weerijs route op 11 April officieel  geopend.

Het is zeker aan te bevelen deze eens te fietsen.

 
 

Groene Boa:

Recent hebben wij kennis gemaakt met de heer Steven Schellekens , toezichthouder en groene Boa. Actief namens het SSIB  (zie voor meer info www.odbn.nl/toezicht-en-handhaving)

Samen met zijn collega’s zorgt hij voor toezicht en handhaving in de natuurgebieden rond Breda

gericht op o.a. illegale afvaldumping, stroperij, wildcrossen en vandalisme.

Een klacht meldt u via  (073) 681 28 21. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

 

Wat kunt u doen?

Het handhavingsteam roept iedereen op het buitengebied in de gaten te blijven houden.

Wie denkt dat er iets niet in de haak is, kan tegen lokaal tarief bellen met het speciale telefoonnummer 0900 996 54 32. De melding gaat direct naar één van de instanties die samenwerken in het handhavingsteam van Brabant. U kunt uw melding ook doen

via de BuitenBeter app

 

Te gast in het buitengebied

Het buitengebied is de leefomgeving van wild, vogels en vele andere dieren.

De natuur in het buitengebied is uniek, waardevol en kwetsbaar. Als wandelaar of fietser bent u te gast in dat prachtige buitengebied. Daarom zijn er regels. Afhankelijk van het soort terrein gelden regels waar bezoekers zich aan moeten houden. Leest u daarom altijd het bord van de terreinbeheerder wanneer u het terrein bezoekt.

 
 
Huishoudelijke mededeling. Als u deze nieuwsbrief ontvangt dan betekent dat ook dat u het gebruik van dit mailprogramma door de Wijkraad als hulpmiddel toestaat, wilt u toch iets gewijzigd zien, dan kunt u dat altijd zelf onderaan de nieuwsbrief regelen.
 

Agenda

 


 

 
Rechtstreekse informatie via de mail?
Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief: nieuwsbrief@wijkraadbredazw.nl
Reacties graag naar: info@wijkraadbredazw.nl
http://www.wijkraadbredazw.nl/
 
 
Copyright ©  2018 Wijkraad buitengebied Breda Zuid-West, Alle rechten voorbehouden.

Ons mailadres is:
info@wijkraadbredazw.nl 

Veranderen hoe u deze mails ontvangt?
U kunt uw gegevens wijzigen of u uitschrijven.

Secretariaat: Oude Rijsbergsebaan 33Breda  / 4838 BH 
http://www.wijkraadbredazw.nl/ / Tel. 076-5211117 / info@wijkraadbredazw.nl