Dames en heren, beste bewoners

Mogelijk hebben enkele van u bijgaand schrijven reeds in de brievenbus gekregen met daarin het verzoek
aandacht te besteden aan de overlast door overhangend en ver uitgegroeid particulier groen.

Uiteraard zijn veel bewoners/eigenaren zich al bewust van het belang van de veiligheid rond hun perceel
en nemen maatregelen om zichtbaarheid en veiligheid op niveau te houden en te waarborgen.

Niet altijd wordt daarbij gekeken vanuit de situatie van verkeersdeelnemers die de locatie naderen of passeren
en daar willen we toch even op wijzen.

Overigens, schroomt u niet als u gevaarlijke op- en afritten en/of andere onveilige verkeerssituaties ziet
deze te melden bij gemeente , Provincie of Rijkswaterstaat.

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking
 

 
Wijkraad buitengebied Breda Zuid-West

 

Zie onderstaand bericht voor meer informatie

- Oproep tot snoeien hinderlijk groen
pdf