Bereikbaar wonen in een leefbaar Effen

 

 

In 2008 is, in aansluiting  op het rapport wijkwaardering van 2006, door

de wijkraad een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan betaalbare

woningen voor jeugd, ouderen en startende gezinnen in ons gebied.

Hieruit voortvloeiend is binnen de wijkraad de werkgroep “Leefbaarheid  en Wonen” in het leven geroepen die aan de slag is gegaan om de resultaten van beide rapporten om te zetten in mogelijkheden deze uitkomsten te realiseren.

 

We schrijven inmiddels 2017 en vele wethouders zijn de revue gepasseerd.

Er zijn bezoeken geweest aan het provinciehuis, het stadskantoor en opnieuw in de wijk. Gesprekken met de verantwoordelijke ambtenaren om alle

mogelijkheden te bekijken variërend van woningsplitsing tot nieuwbouw

en ontwikkeling na afbraak van bestaande panden. Al deze inspanningen hebben uiteindelijk geresulteerd in een ontwerp bestemmingsplan om aan de

Effenseweg tussen de nummers 45 en 49 een drietal betaalbare woningen

te realiseren.

 

Met dank aan de eigenaar van de grond en aan de Fa. Maas-Jacobs die het

project wil gaan realiseren hopen we hiermee aan de wens van de bewoners

zoals destijds aangegeven in het rapport wijkwaardering te kunnen voldoen.

Een klein maar positief resultaat waarbij ons tijdens dit traject wederom

duidelijk is geworden dat bouwen in het buitengebied alleen mogelijk is

volgens het rood voor groen principe, bereikbaar voor een zeer beperkt

aantal mensen maar onbetaalbaar voor de doelgroep van het onderzoek.

 

We zijn dan ook blij u te kunnen melden dat we 11 jaar verder zover zijn dat de 3 betaalbare woningen gerealiseerd kunnen gaan worden. Heeft u belangstelling of kinderen welke momenteel elders onderdak hebben,  wijs ze dan op deze  mogelijkheid. We adviseren belangstellende dan ook z.s.m. zich te laten informeren . De verkoop  start zaterdag 9 september tussen 11.00 en 13.00 bij Kin makelaars te Breda contact persoon Pascal de Wit  06-10 55 98 98

 

De rapporten zijn terug te vinden op onze website www.wijkraadbreda.nl