Nieuwsbrief ontvangen? Stuur een mail naar nieuwsbrief@wijkraadbredazw.nl

 

Jaarvergadering 2021 krijgt andere insteek, u ontvangt rond de feestdagen de stukken