(BUURT)PREVENTIE EN VEILIGHEID

- Wijk-BOA Nadia stelt zich voor                           09-2021
pdf
- Onderhoud Effense wegen                                  09-2021
pdf
- De nieuwe wijkagent sinds april 2021                  07-2021

- Buurtpreventie app-groepen Effen/liesbos 2020

- Oproep snoeien tbv verkeers-veiligheid           28-05-2020
- Overzicht meldingen en klachten                    30-12-2019
pdf
- de nieuwe wijkBOA                                                                    15-10-2018
pdf
- Uitnodiging Buurtpreventie thema veiligheid    19-04-2018
pdf
- Save the date: Buurtpreventie                       21-03-2018
pdf
- Presentatie "Handhaving en wijkveiligheid"      17-03-2018
pdf
- Bereikbaarheidsoverzicht meldingen&klachten                       17-12-2017
pdf
- Wie de schoen past ...                                  27-11-2017
pdf
- De wijkagent vraagt uw medewerking voor...
pdf
- Honden in de wei
pdf
- Nieuwe lijst straat contact personen Buurtpreventie Effen
pdf
- Informatie nieuwsbrief Liesbos                       23-03-2013
- Nieuwsbrief Buurtpreventie Effen Juni 2012
pdf
- Buurtpreventie 2012
pdf
- Buurtpreventie Bredaase Bode 27-11-2011
pdf
- Buurtpreventie Effen: Donkere dagen offensief
- Nieuwsbrief buurtprevenite 1ste jaargang NOV 2011
pdf