Verkeer/HSL/Windenergie A16

 

-Windenergie A16/HSL

-Algemeen

-Rotonde

-Koude kruising

-HSL

De onderdelen met het "pdf" pictogram zijn te lezen in PDF-formaat en al dan niet te bewaren op uw eigen computer nadat u het geopend heeft.

De onderdelen met het "" pictogram zijn links naar een ander onderdeel op deze website.

De onderdelen met het "" pictogram zijn artikelen uit de krant.

- Inpassingsplan Windenergie A16                     11-10-2018
- Rapportage sociale participatie (wind A16)       11-12-2017
- Windmolens langs de A16                              23-11-2017
- Lokaties windmolens A16 bekend: Nieuwsbrief  27-10-2017
- Zienswijze op concept MER windmolens           13-09-2017
- Uitnodiging bijeenkomst "Wind A16"               22-06-2017
- Nieuwsbrief windmolens A16                          01-05-2017
- Uitnodiging informatieavonden windenergie      17-03-2017
- Windmolens langs de A16 Moerdijk - Zundert   25-07-2016