Jaarplan 2023

Informatie en bestuur
1. Informatievoorziening
1.1. Nieuwsbrief opstellen en verspreiden
1.2. Website Wijkraad beheren en actualiseren
Verkeer en sociale veiligheid
2. Fietspaden mogelijk maken, bv. Overaseweg en Liesbos.
3. Betere verlichting langs de straten en de verlichting verduurzamen.
4. Aandacht vragen voor verlichting van de fietsen.
5. Snelheid verlagen in bijzonder de Overaseweg en Leursebaan (van 60 km naar 50 km)
6. Aandacht voor handhaven, verbeteren toezicht, blauw op straat, mobiele flitser.

9 januari 2023 – jaarvergadering

9 januari 2023 – jaarvergadering

Beste buurtbewoner
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor onze jaarvergadering op maandag 9 januari in
Gemeenschapshuis Liesbos Liesstraat 4 Breda Aanvang 19.30 uur
Het thema van de bijeenkomst is Breda Zuid West is een Wijk in het Groen.

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West
Evenals in 2021 was het wederom niet mogelijk een jaarvergadering te organiseren door de beperkingen
vanwege het coronavirus. Toen deze langzamerhand werden versoepeld ontstond het idee toch bij elkaar

Vuurwerkvrije zone(s) in uw buurt

Vuurwerkvrije zone(s) in uw buurt

De dagen worden korter, de temperatuur daalt. De voorbereidingen voor de feestdagen zijn volop bezig. Dat betekent ook dat oud en nieuw snel dichterbij komt. Het inluiden van het nieuwe jaar gebeurt door veel Bredanaars buiten op straat en dat gaat vaak samen met het...

Brief wijkraad College BW Zienswijzen Concept Omgevingsvisie Breda 2040

Geacht College,
Graag brengen wij als Wijkraad Buitengebied Breda Zuidwest, gesteund door vele betrokken
Bredanaars in onze wijk, hierbij onze zienswijze uit op het door u gepubliceerde concept voor de
omgevingsvisie Breda 2040. In onze zienswijze richten wij ons primair op die onderdelen van de
concept omgevingsvisie die het gebied van de Wijkraad Buitengebied Breda Zuidwest betreffen.

De Rith een bezoekje waard

De Rith een bezoekje waard

In deze brochure schetsen wij u een beeld van de pracht
van het gebied De Rith – Effen – Krabbebosschen. De basis
voor het landschap van De Rith werd al miljoenen jaren
geleden gelegd. Het is echter ook het werk van mensen-
handen

Wandelen rond de Turfvaart

Wandelen rond de Turfvaart

Aggie van Dongen heeft een wandelmapje uitgebracht met wandelingen rondom de Aa of Weerijs.Er is ook een wandelroute rondom de Turfvaart uitgebracht, Turfje 7.De Turfvaart stroomt precies in het zuid westen Breda binnen en zo ook de wandelingen.Meer informatie vind je...