Het perceel T95, gesitueerd tussen de Oude Rijsbergsebaan en de ventweg van de Rijsbergseweg, en de Boterstafweg aan de zuidzijde, is door de vorige eigenaar de heer Ton Vollaers deels al als natuurgebied ingericht. De beukenhaag heeft hij zelf geplant, de poel is gegraven en bomen zijn geplant. Nu is het perceel van de gemeente, en deze gaat het perceel verder ontwikkelen als natuurgebied. Dit als onderdeel van de compensatie voor de minder natuurvriendelijke activiteiten. Er komen geringe hoogteverschillen, een houtwal langs de Oude Rijsbergsebaan, rozenstruweel, aanplant van bos op 4706 m2 aan de kant van de Rijsbergseweg.