Ons werkgebied

Het werkgebied van de wijkraad bestaat uit de wijken Liesbos, Lies, Effen, Overa ,’t Hout, Vaareind, Rith en Dr. Batenburg- en Dr. Schaepmanlaan.

Ruwweg ligt de grens in het noorden op de spoorverbinding Breda -Roosendaal

Het westen en zuiden wordt begrensd door de gemeentegrenzen van Etten-Leur en Rijsbergen/Zundert en het Oosten door de Marrellenweg, Overaseweg, Dr. Schaepman- en Dr. Batenburglaan. Verder loopt de grens via de Graaf Engelbertlaan en de A16 terug naar de spoorlijn.

De Dr. Batenburglaan en Dr. Schaepmanlaan behoorde in eerste instantie tot het verzorgingsgebied van wijkraad de Heuvel. In goed overleg met het bestuur van de Heuvel en na een schriftelijke enquête zijn deze lanen overgedragen aan onze wijkraad, waar ze gezien de aard en de ligging naar onze mening ook beter bij passen.

Het kapelletje aan de Moerdijkse Postbaan ten zuiden van het Liesbos. Foto: Simon Schonck, 1993. (Beeldbank Stadsarchief Breda)
De Rithsestraat in de jaren '50. Exacte locatie is niet bekend. (foto C.Lohman, coll. Stadsarchief Breda id.CLO064104

Waarom een wijkraad voor het Buitengebied?

Sinds het ontstaan van de wijk en dorpsraden in 2004 binnen Breda zijn de Trojka’s van de gemeente opgeheven. Dit waren de plaatsen waar informatie over wijk en stad vanuit de diverse diensthoofden en Politie per gebied, in ons geval Zuid-West, werd verstrekt en aangestuurd.

In de nieuwe structuur zoals die door de wethouder werd voorgestaan was er geen plaats voor een niet erkende wijk- en dorpsraad, met als gevolg dat de Contact Commissie Effen (CCE) en Liesbos niet meer werden voorzien van informatie omdat zij geen status hadden.

In eerste instantie heeft Liesbos zich toen aangesloten bij de Dorpsraad Princenhage en heeft de CCE  via andere kanalen getracht zijn informatie te verkrijgen, echter zonder het gewenste resultaat.

Na vele pogingen om een vertegenwoordiging voor het buitengebied mogelijk te maken, is er door de initiatiefnemers aan de gemeente voorgesteld op basis van oppervlakte erkend te worden als wijkraad Buitengebied.

Uiteindelijk krijgen we in mei 2005 de vraag om een erkenningsverzoek in te dienen en wordt ons gemeld dat we informeel verder kunnen met het oprichten van de wijkraad voor het buitengebied.  Om geen kostbare tijd verloren te laten gaan is er bij de notaris op 26 Juli 2005 de stichting Wijkraad Buiten gebied Breda Zuid-West opgericht.

Op 15 September 2005 ontvingen we bericht van het College dat de wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West officieel erkend was.

In oktober zijn de 15 kandidaat-wijjkraadsleden bijeengeweest en zijn uiteindelijk 13 wijkraadsleden geïnstalleerd.

In Mei 2005 zijn alle inwoners geïnformeerd en is gevraagd indien men belangstelling heeft zich aan te melden als toekomstig kandidaat- wijkraadlid.

Daarbij is het programma voor de presentatie en de activiteiten voor 2006 aan de orde geweest

De Rithsestraat in de jaren '50. Exacte locatie is niet bekend. (foto C.Lohman, coll. Stadsarchief Breda id.CLO064104

De mensen van de wijkraad.

De wijkraad streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de gemeenschap. Ons werkgebied is behoorlijk groot en  omvat vele buurtschappen. Wij zijn van mening dat hiermee bij de samenstelling van de wijkraad ook rekening gehouden moet worden.
Daarnaast zijn er vertegenwoordigers namens de ZLTO, de stichtingsbesturen van Gemeenschapshuis Liesbos en Gemeenschapshuis De Kievitslaar Effen, de School de Avonturier en de plaatselijke ondernemers vertegenwoordigd

Alle leden van de wijkraad breda zuid west

Wijkraad Nieuws

Jaarplan Wijkraad 2023

Hieronder kunt u kennisnemen van ons jaarplan voor 2023. 2023-Jaarplan-wijkraad-buitengebied-Breda-ZW-met-doel-en-resultaat-1Downloaden

Jaarplan 2023

Informatie en bestuur
1. Informatievoorziening
1.1. Nieuwsbrief opstellen en verspreiden
1.2. Website Wijkraad beheren en actualiseren
Verkeer en sociale veiligheid
2. Fietspaden mogelijk maken, bv. Overaseweg en Liesbos.
3. Betere verlichting langs de straten en de verlichting verduurzamen.
4. Aandacht vragen voor verlichting van de fietsen.
5. Snelheid verlagen in bijzonder de Overaseweg en Leursebaan (van 60 km naar 50 km)
6. Aandacht voor handhaven, verbeteren toezicht, blauw op straat, mobiele flitser.

9 januari 2023 – jaarvergadering

9 januari 2023 – jaarvergadering

Beste buurtbewoner
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor onze jaarvergadering op maandag 9 januari in
Gemeenschapshuis Liesbos Liesstraat 4 Breda Aanvang 19.30 uur
Het thema van de bijeenkomst is Breda Zuid West is een Wijk in het Groen.