Trots op ons buitengebied

Jaarplan 2023

Informatie en bestuur
1. Informatievoorziening
1.1. Nieuwsbrief opstellen en verspreiden
1.2. Website Wijkraad beheren en actualiseren
Verkeer en sociale veiligheid
2. Fietspaden mogelijk maken, bv. Overaseweg en Liesbos.
3. Betere verlichting langs de straten en de verlichting verduurzamen.
4. Aandacht vragen voor verlichting van de fietsen.
5. Snelheid verlagen in bijzonder de Overaseweg en Leursebaan (van 60 km naar 50 km)
6. Aandacht voor handhaven, verbeteren toezicht, blauw op straat, mobiele flitser.

Lees meer

Brief wijkraad College BW Zienswijzen Concept Omgevingsvisie Breda 2040

Geacht College,
Graag brengen wij als Wijkraad Buitengebied Breda Zuidwest, gesteund door vele betrokken
Bredanaars in onze wijk, hierbij onze zienswijze uit op het door u gepubliceerde concept voor de
omgevingsvisie Breda 2040. In onze zienswijze richten wij ons primair op die onderdelen van de
concept omgevingsvisie die het gebied van de Wijkraad Buitengebied Breda Zuidwest betreffen.

Lees meer