De dagen worden korter, de temperatuur daalt. De voorbereidingen voor de feestdagen zijn volop bezig. Dat betekent ook dat oud en nieuw snel dichterbij komt. Het inluiden van het nieuwe jaar gebeurt door veel Bredanaars buiten op straat en dat gaat vaak samen met het afsteken van vuurwerk. Dit jaar is er géén landelijk vuurwerkverbod zoals dat er de laatste 2 jaar wel was. De landelijke regels voor het kopen en afsteken, gelden ook dit jaar weer. Deze kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl/vuurwerk De gemeenten kunnen lokale regels toevoegen om de stad met oud en nieuw veilig en leefbaar te houden voor iedereen.  

Het gemeentebestuur heeft 17 vuurwerkvrije zones in Breda aangewezen. Het doel van deze zones is het beschermen van kwetsbare mensen, dieren en historische gebouwen. U ontvangt deze informatie omdat er in uw buurt een vuurwerkvrije zone is of omdat u in een vuurwerkvrije zone woont. Binnen deze zone mag géén vuurwerk worden afgestoken: ook niet tussen 31 december 18.00 en 1 januari 02.00 uur.  Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen een gezellige en veilige jaarwisseling heeft.

Dat doen we door rekening met elkaar te houden en de regels na te leven. De gemeente en de veiligheidspartners hebben uw hulp hierbij nodig.

Geen vuurwerk in 17 vuurwerkvrije zones 

Dit jaar mag er weer vuurwerk worden afgestoken op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Een uitzondering geldt dit jaar voor de vuurwerkvrije zones: daar mag het helemaal niet. Op de achterzijde van dit bericht vindt u een overzichtskaartje met de 17 zones. U vindt alle locaties ook op www.breda.nl/vuurwerk De zones liggen rondom kinderboerderijen, dierenweitjes, zorgcentra, Amphia Ziekenhuis, enkele pleinen en in de historische binnenstad.   

Rondom elke zone staat op borden duidelijk aangeven dat men een ‘vuurwerkvrije zone’ binnenkomt. Verder wordt er toezicht gehouden op het naleven van de verbodsregels, zeker binnen de zones. Het afsteken van vuurwerk op een moment of plaats waar dat niet mag, levert een boete op van € 250,-

Vuurwerkhinder 

De gemeente is zich ervan bewust dat vuurwerk al wordt afgestoken in de aanloop naar oud en nieuw. Samen met veiligheidspartners en betrokken buurtbewoners doen we wat mogelijk is om de overlast zoveel mogelijk terug te brengen. Om goed te kunnen bepalen waar bewoners overlast ervaren, is het belangrijk om te blijven melden. Alleen dan is het mogelijk om de hotspots in beeld te krijgen. Op basis van uw meldingen bepaalt de gemeente de inzet van de BOA’s. 

Melden 

Meld vuurwerkhinder en vermoedens van opslag of verkoop van vuurwerk altijd. 

  • Meld vuurwerkhinder bij de gemeente via www.breda.nl/vuurwerk en vul alle informatievelden in, ook de omgeving/locatie waar de hinder vandaan komt of waar u vermoedt dat het vandaan komt

of bel 14 076 (ook buiten kantooruren, via een doorgeschakelde telefoonlijn).

  • Meld het vermoeden van opslag van (illegaal) vuurwerk of verhandelen vanuit woningen, garageboxen, opslagloodsen en dergelijke via politie 0900 8844 (geen spoed, wel politie) of via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

Informatie  

Heeft u vragen over deze informatie of andere vragen? Neem dan contact op via www.breda.nl/contact, WhatsApp 06 46 66 26 66, twitter @breda, Facebook Gemeente Breda of bel 14 076.