Jaarverslag 2022 Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West
Evenals in 2021 was het wederom niet mogelijk een jaarvergadering te organiseren door de beperkingen
vanwege het coronavirus. Toen deze langzamerhand werden versoepeld ontstond het idee toch bij elkaar