Leefbaarheid en Wonen

Participatieavond functiewijziging restaurant Bagvenpark 3

Zoals u misschien weet, is aan het Bagvenpark inmiddels het Gr8 hotel gebouwd en in gebruikgenomen. Op de begane is nog ruimte voor een horecagelegenheid. EG Group heeft in overleg met Gr8 het voornemen om de horeca op de begane grond in te vullen. Inlijn met het...

Lees meer
Vuurwerkvrije zone(s) in uw buurt

Vuurwerkvrije zone(s) in uw buurt

De dagen worden korter, de temperatuur daalt. De voorbereidingen voor de feestdagen zijn volop bezig. Dat betekent ook dat oud en nieuw snel dichterbij komt. Het inluiden van het nieuwe jaar gebeurt door veel Bredanaars buiten op straat en dat gaat vaak samen met het...

Lees meer